Oblicz składkę z naszym kalkulatorem Kalkulator

Ubezpieczenie OC zawodowe

14 listopada 2022

Wykonywanie niektórych zawodów związane jest z ryzykiem popełnienia błędu, który może osoby trzecie narazić na straty majątkowe lub zdrowotne. W celu ochrony ich interesów wprowadzono OC zawodowe. Chroni ono również interesy ubezpieczonego, który nie będzie musiał płacić odszkodowania z własnych środków.

Dla kogo OC zawodowe?

Ubezpieczenie OC zawodowe dotyczy osób, które wykonują zawody podwyższonego ryzyka. Nawet ogromna wiedza i doświadczenie nie są czasami w stanie uchronić przed popełnieniem błędu lub przed splotem nieoczekiwanych okoliczności. Może to narazić osoby trzecie na straty materialne lub straty zdrowotne. W takich przypadkach odszkodowania mogą być bardzo wysokie, ale zamiast sprawcy pokrywa je ubezpieczyciel.

Ubezpieczenie OC zawodowe zostało podzielone na dwie kategorie, obligatoryjną (obowiązkową) i dobrowolną. Obowiązkowe ubezpieczenie dotyczy:

 • lekarzy, pielęgniarek, fizjoterapeutów,
 • projektantów, architektów, inżynierów budownictwa,
 • adwokatów, radców prawnych,
 • komorników sądowych,
 • brokerów,
 • agentów nieruchomości,
 • księgowych i notariuszy,
 • organizatorów imprez masowych,
 • biegłych rewidentów,
 • rzeczników patentowych,
 • detektywów.

Dobrowolne ubezpieczenie OC zawodowe może wykupić każdy kto uważa, że wykonywany zawód może narazić inne osoby na straty. Najczęściej dodatkowe ubezpieczenie kupują nauczyciele, trenerzy, przewodnicy górscy, ratownicy, kierowcy.

Jak działa OC zawodowe?

Do każdego zawodu przypisane są konkretne minimalne sumy gwarancyjne odszkodowania. Mogą one wynosić od 10 000 euro do ponad miliona euro za jedno zdarzenie. Wydaje się to bardzo dużo, ale w rzeczywistości odszkodowania przyznawane są w znacznie większych kwotach, dlatego wiele osób decyduje się na dodatkowe ubezpieczenie nadwyżkowe, które chroni je przed pokryciem odszkodowania ponad sumę gwarancyjną.

Osoby nieposiadające obowiązkowego OC zawodowego narażają się na zapłacenie wysokich kar. Ich wielkość jest zróżnicowana w zależności od wykonywanego zawodu. Dodatkowo muszą w całości pokryć kwotę przyznanego odszkodowania z własnego majątku.

Oblicz składkę z naszym kalkulatorem Kalkulator