Oblicz składkę z naszym kalkulatorem Kalkulator

Ubezpieczenie OC a sprzedaż samochodu

26 czerwca 2023

Jednym z częstszych pytań zadawanych przez osoby sprzedające samochód jest pytanie o to, co dzieje się wtedy z polisą OC. Czy można odzyskać pieniądze za niewykorzystane ubezpieczenie?

Ubezpieczenie OC po sprzedaży samochodu – regulacje prawne


Analizując przepisy polskiego prawa szybko można dostrzec, że ubezpieczenie OC nie jest przypisane do konkretnego kierowcy, ale do pojazdu. Dzieje się tak nawet pomimo tego, że polisę wystawia się na dane właściciela. Mając to na uwadze łatwo wysnuć wniosek, że nawet sprzedaż samochodu nie przerywa ciągłości ubezpieczenia. Kupujący ma więc prawo do korzystania z polisy aż do momentu, w którym upływa jej termin.
Czy w związku z tym na sprzedającym nie ciążą żadne obowiązki względem ubezpieczyciela? Okazuje się, że musi on dopełnić przynajmniej jeden z nich. W terminie 14 dni od momentu sprzedaży auta jego dotychczasowy właściciel musi poinformować firmę ubezpieczeniową o tym, że pojazd nie należy już do niego. Powinien o tym pamiętać we własnym interesie, choćby po to, aby ewentualne szkody wywołane przez inną osobę nie obciążyły jego historii ubezpieczeniowej. Warto też pamiętać, że dopiero w chwili zgłoszenia zmiany właściciela samochodu obowiązki związane z opłacaniem polisy przechodzą na kupującego. Jest to ważne przede wszystkim wtedy, gdy ubezpieczenie OC jest płacone w ratach.

Jakie informacje przekazać ubezpieczycielowi sprzedając samochód?


To, jakie informacje przekazać ubezpieczalni, w której ma się wykupioną polisę OC, jest uzależnione przede wszystkim od tego, czy kupującym jest osoba fizyczna, czy też firma. Jeśli więc zdecydowano się sprzedać pojazd klientowi indywidualnym, ubezpieczyciel powinien poznać zarówno jego imię i nazwisko, jak i adres zamieszkania oraz numer PESEL. Jeśli nowym właścicielem samochodu jest firma, ubezpieczalnię zainteresuje nie tylko jej nazwa w pełnym brzmieniu, ale również adres, pod którym mieści się jej siedziba i numer REGON. W tym miejscu wypada też podkreślić, że kupujący w każdej chwili może wypowiedzieć „odziedziczoną” przez siebie polisę OC i zawrzeć kolejną, już na własne nazwisko.

Oblicz składkę z naszym kalkulatorem Kalkulator