Oblicz składkę z naszym kalkulatorem Kalkulator

Ubezpieczenie AC po sprzedaży auta – najważniejsze informacje

11 maja 2021

Dziś wielu właścicieli decyduje się na opłacanie nie tylko obowiązkowej polisy OC, lecz także ubezpieczenia AC. Jest ono dobrowolne, zatem właściciel samochodu sam decyduje o tym, czy chce je posiadać. Co dzieje się z AC podczas sprzedaży pojazdu samochodowego?

Czy ubezpieczenie AC przechodzi na nowego właściciela?

Autocasco jest ubezpieczeniem dobrowolnym i w związku z tym nie przechodzi ono automatycznie na nabywcę pojazdu. Oznacza to, że po zakupie samochodu nie można przepisać nowemu właścicielowi  posiadanej polisy AC. To samo dotyczy pozostałych polis dobrowolnych, takich jak NNW, szyb, opon oraz Assistance. Jeśli nabywca pojazdu chce posiadać AC, to wówczas musi zawrzeć nową umowę z wybraną firmą ubezpieczeniową.

Sprzedaż samochodu a zwrot AC

Autocasco to dobrowolna umowa, na podstawie której wypłacane są odszkodowania w razie kolizji czy nieszczęśliwego  wypadku drogowego. Podczas sprzedaży pojazdu AC wygasa zgodnie z datą sprzedaży. Jeśli osoba sprzedająca samochód powiadomi o tym fakcie firmę ubezpieczeniową, to wówczas ubezpieczyciel ma obowiązek zwrócić pieniądze za niewykorzystany okres ubezpieczenia.

Czy można zrezygnować z polisy AC?

Zgodnie z art. 812 § 4 kc możliwa jest rezygnacja z umowy ubezpieczenia dobrowolnego, jeżeli została ona zawarta na czas dłuższy niż sześć miesięcy. Rezygnacja jest możliwa tylko w ciągu 30 dni od zawarcia umowy. W związku z tym można domagać się zwrotu składki pomniejszonego o należność za czas, w którym ubezpieczenie auta obowiązywało.

kolizja drogowa

Oblicz składkę z naszym kalkulatorem Kalkulator