Oblicz składkę z naszym kalkulatorem Kalkulator

Ubezpieczenie AC – charakterystyka

7 czerwca 2017

Ubezpieczenie AC

Do podstawowych rodzajów ubezpieczeń komunikacyjnych zaliczyć należy między innymi autocasco. Jest to świadczenie kupowane przez zmotoryzowanych dobrowolnie, nie narzucone, ale w które powinien się wyposażyć każdy rozsądny kierowca. Ten typ polisy obejmować może wszelkie pojazdy, jakie zostały zarejestrowane w RP raz opierają się na przepisach ujętych w ustawie prawo o ruchu drogowym.

Generalnie jednak konkretne regulacje względem autocasco wynikają z zasad i warunków określanych bezpośrednio przez towarzystwa ubezpieczeniowe. Ogólnie klient takiej instytucji decyduje się na podpisanie umowy na OC obejmującej okres dwunastu miesięcy. Czasem, jeżeli jest konkretny przypadek, zmotoryzowany może zawrzeć umowę tej kategorii na krótszy czas niż wyżej wspomniany rok. Wykupuje się tak zwaną polisę, jaka obowiązuje od kolejnego dnia po uiszczeniu wymaganej kwoty składkowej. Co do kosztów tego typu opłat to są one jednorazowo ponoszone lub też istnieje opcja ich rozbicia na raty. Jeżeli skończy się termin ważności wspomnianej polisy, umowa automatycznie gaśnie.

W wielkim skrócie ujmując, ten rodzaj ubezpieczenia komunikacyjnego może okazać się niesamowicie przydatny w konkretnych zdarzeniach drogowych, do jakich dojdzie właśnie z winy osoby ubezpieczonej. Dodatkowo nie musimy się również martwić o to, kto pokryje koszty naprawy auta, jeżeli zostanie ono uszkodzone przez nieznanego sprawcę. Jeszcze co innego to rekompensata przez towarzystwo ubezpieczeniowe negatywnych skutków wypadków samochodowych wynikających ze zderzeń ze zwierzętami czy też szkód wyrządzonych przez żywioły typu powódź, pożar, wybuch. Właściciel tak ubezpieczonego pojazdu może także uzyskać wypłatę środków w przypadku kradzieży jego samochodu.

Oblicz składkę z naszym kalkulatorem Kalkulator