Oblicz składkę z naszym kalkulatorem Kalkulator

Ubezpieczenia komunikacyjne

31 marca 2020

Pod pojęciem ubezpieczeń komunikacyjnych rozumie się rozmaite polisy samochodowe, które pozwalają wprowadzić stosowną ochronę dla osób posiadających pojazdy mechaniczne. Do tego, jest to także warta rozważenia forma zabezpieczenia dla zmotoryzowanych, którzy stali się sprawcami zdarzeń drogowych i bez posiadania ważnej, aktualnej polisy ubezpieczenia komunikacyjnego, byliby zmuszeni do tego, żeby płacić za wyrządzone szkody z własnej kieszeni. Co warte wspomnienia, nawet jeżeli do wypadku doszło z zupełnie nieoczekiwanych zdarzeń losowych, czy nie przez winę kierowcy, niestety brak polisy gwarantującej mu uzyskanie właściwego odszkodowania czy rekompensaty materialnej od towarzystwa ubezpieczeniowego pociąga za sobą konieczność wyłożenia pieniędzy za poniesione szkody indywidualnie.

To, przed jakimi skutkami i których zdarzeń konkretnie chroni dana polisa uzależnione jest już natomiast w głównej mierze od rodzaju polisy jaką zdecyduje się wykupić zainteresowany tego typu ochroną zmotoryzowany. To, co jest podstawą i zupełnym minimum zarazem to OC. Jako OC rozumiemy przede wszystkim ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej, które jest ubezpieczeniem przymusowym. Musi się na nie decydować każdy bez wyjątku, kto posiada dowolny pojazd mechaniczny bez względu na jego wygląd, rocznik, stan techniczny. Jest to numer jeden w dziedzinie wszelakich polis ubezpieczeniowych z kategorii polisy komunikacyjne i brak ważnego OC jest równoznaczny z mandatem w wysokości nawet pięciu tysięcy złotych, jaki może być wystawiony przypadkowo, podczas rutynowej, zwykłej kontroli drogowej.

warsztat samochodowy

Oblicz składkę z naszym kalkulatorem Kalkulator