Oblicz składkę z naszym kalkulatorem Kalkulator

Przerejestrowanie samochodu a ubezpieczenie OC

25 kwietnia 2022

Bez względu na to, czy właśnie kupiliśmy auto, czy też staliśmy się jego właścicielami dzięki darowiźnie, jednym ze spoczywających na nas obowiązków okazuje się być jego przerejestrowanie. W tym momencie pojawia się pytanie o to, co dzieje się z obowiązkowym ubezpieczeniem OC. Czy automatycznie przechodzi ono na kupującego?

Ubezpieczenie OC przy przerejestrowywaniu samochodu – przepisy

Ustawa regulująca kwestie związane z obowiązkowym ubezpieczeniem samochodu przewiduje, że w ciągu czternastu dni od momentu zawarcia umowy sprzedaży lub darowizny, sprzedający musi poinformować ubezpieczyciela o tym, że zostało przeniesione prawo własności do pojazdu. Spoczywa też na nim obowiązek przekazania kupującemu ubezpieczenia.
W tym momencie może się okazać, że mamy do czynienia z samochodem, który nie posiada ważnej polisy OC. Na szczęście, choć jest to problem, nie dotyczy on kupującego. Owszem, Ubezpieczeniowy Fundusz Gwarancyjny nie zawaha się przed nałożeniem kary finansowej, będzie ona jednak dotyczyła jedynie dotychczasowego właściciela pojazdu.

Przerejestrowania auta – co z dotychczasową polisą?

Osoba, która kupiła samochód lub otrzymała go w darowiźnie, może korzystać z dotychczas obowiązującej polisy. Nie zawsze jest to jednak rozwiązanie, które ją satysfakcjonuje. W takim wypadku przepisy umożliwiają wypowiedzenie umowy. Jeszcze nie tak dawno z prawa tego można było korzystać jedynie przez pierwszych trzydzieści dni po zakupie, ponieważ jednak było to ograniczenie budzące spore kontrowersje, w pewnym momencie zdecydowano o rezygnacji z tego. Co ważne, w momencie złożenia wypowiedzenia, nie można liczyć na zwrot składki za niewykorzystany okres ochrony. Oczywiście, ubezpieczalnia nie zatrzyma tych pieniędzy dla siebie, przekaże je jednak podmiotowi, który sprzedawał samochód lub przekazywał go w darowiźnie.

Przerejestrowanie auta po dodaniu współwłaściciela

Do przerejestrowania auta może dojść także dlatego, że zdecydowano się na dodanie współwłaściciela. Także w takim wypadku na osobie dokonującej tej czynności spoczywa obowiązek poinformowania o tym ubezpieczyciela. Nowa sytuacja może, choć wcale nie musi, przyczynić się do zmiany wysokości składki OC.

Oblicz składkę z naszym kalkulatorem Kalkulator