Oblicz składkę z naszym kalkulatorem Kalkulator

Przepisanie ubezpieczenia OC na nowego właściciela

9 maja 2021

Zgodnie z przepisami obowiązkiem każdego właściciela pojazdu mechanicznego jest wykupienie ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej – OC. Konieczne jest również zachowanie ciągłości ochrony ubezpieczeniowej. Co dzieje się z polisą OC podczas sprzedaży samochodu?

Ubezpieczenie OC a sprzedaż samochodu

Podczas sprzedaży pojazdu samochodowego czy podarowania go innej osobie, dotychczasowy właściciel jest zobowiązany do tego, aby przekazać nabywcy dowód rejestracyjny pojazdu oraz ubezpieczenie samochodu.

Z kolei nabywca może, ale wcale nie musi nadal korzystać z tej polisy ubezpieczeniowej do czasu wygaśnięcia umowy. Gdy nabywca chce zawrzeć nowe ubezpieczenie OC, to wówczas sprzedający musi dotychczasowe wypowiedzieć. Kupujący ma bowiem prawo do tego, aby wybrać sobie nowego ubezpieczyciela i zdecydować się na taką ofertę OC, która będzie dla niego najkorzystniejsza.

Przepisanie polisy OC na nabywcę pojazdu

Gdy nabywca pojazdu jest zainteresowany kontynuacją  dotychczasowej polisy OC, to wówczas sprzedający musi się na to zgodzić. Przepisywanie dokumentów na nowego właściciela nie wymaga fizycznej obecności osoby sprzedającej ani kupującej auto w siedzibie danej firmy ubezpieczeniowej. Podczas sprzedaży samochodu polisa OC przechodzi bowiem automatycznie na nowego właściciela, zatem nie trzeba składać żadnych dokumentów do towarzystwa ubezpieczeniowego.

Ważne jest, aby osoba sprzedająca poinformowała ubezpieczyciela o zbyciu pojazdu. Wykonanie tego istotnego kroku pozwala uwolnić się od obowiązku uiszczania kolejnych składek OC oraz ponoszenia kar za brak ochrony ubezpieczeniowej dla auta.

Przepisanie przez sprzedającego ubezpieczenia OC na nowego właściciela jest bezpłatne dla obu stron. Niemniej firma ubezpieczeniowa ma prawo do dokonania rekalkulacji dotychczasowej składki ubezpieczeniowej.

 zmiana właściciela samochodu

Oblicz składkę z naszym kalkulatorem Kalkulator