Oblicz składkę z naszym kalkulatorem Kalkulator

Odmowa OC a reklamacja

23 listopada 2017

Osoba, która doznała jakichś szkód na skutek zdarzenia komunikacyjnego, zawsze ma prawo ubiegać się o wypłacenie jej stosownej rekompensaty w postaci środków pieniężnych pochodzących z towarzystwa ubezpieczeniowego osoby winnej wypadku. Niekiedy jednak dochodzi do sytuacji, że ubezpieczyciel odrzuca wniosek pokrzywdzonego. Taka decyzja musi być natomiast poparta konkretnymi argumentami, a te odrzucający musi powiązać z normami natury prawnej. Dopiero wtedy taki wniosek jest wiążący. W przypadku wydania takiej decyzji, należy wspomnieć, iż osoba pokrzywdzona ma prawo do reklamacji.

Nie od razu poszkodowany musi iść do sądu. Sprawa w tej instytucji jest uz ostatecznością. Nie zapominajmy, że przecież w grę wchodzi ryzyko procesowe, a także ogromne koszty finansowe na które się narażamy i stres wynikający z samego charakteru zdarzenia, w jakim będziemy uczestniczyć. Zanim poprowadzimy sprawę do sądu, postarajmy się rozpocząć dochodzenie swoich praw i przyznanie rekompensaty od reklamacji. Złożenie jej powinno być naszym pierwszym krokiem. We wniosku reklamacyjnym trzeba wskazać nieodpowiednie podejście do naszego indywidualnego przypadku oraz ostatecznej oceny zdarzenia. Wraz z październikiem 2015 roku wprowadzono zupełnie nowe procedury reklamacyjne, jakie mają na celu zapewnienie większej przychylności względem osób poszkodowanych. Dodatkowo nie zapominajmy również i o tym, że w momencie przekroczenia przez firmę ubezpieczeniową ustawowo przyjętego terminu trzydziestu dni – w niektórych przypadkach sześćdziesięciu dni na wydanie odpowiedzi- skarga poszkodowanego jest automatycznie rozpatrywana na jego korzyść.

Oblicz składkę z naszym kalkulatorem Kalkulator