Oblicz składkę z naszym kalkulatorem Kalkulator

O ubezpieczeniach komunikacyjnych w pigułce

12 października 2019

Pojęcie ubezpieczeń komunikacyjnych okazuje się na chwilę obecną bardzo szerokim terminem, który stanowi kategorię obejmującą wiele rozmaitych typów polis dostępnych w standardowym towarzystwie ubezpieczeniowym. Poniżej postaramy się po krótce przybliżyć kilka podstawowych wariantów, z jakich mogą skorzystać chcący chronić siebie i swe auto.
OC
Zdecydowanym numerem jeden w dziedzinie rozlegle traktowanych polis ubezpieczeniowych okazuje się OC, czyli polisa odpowiedzialności cywilnej. Jest ona obligatoryjna dla wszystkich zmotoryzowanych stanowiących formalnie rzecz biorąc posiadaczy pojazdów mechanicznych. Jest to obowiązkowe, dlatego że regulowane przez dokumenty prawne, a mianowicie ustawę z dnia 22 maja 2003 roku o ubezpieczeniach obowiązkowych. Mowa o Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym oraz Polskim Biurze Ubezpieczycieli Komunikacyjnych. Na tej podstawie, niezbędne jest, ażeby właściciel samochodu dokonał wykupienia OC najpóźniej w dniu dokonywania rejestracji swego pojazdu. Brak ważnego, aktualnego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej jest natomiast równoznaczny z karami finansowymi.
AC
Nieco inaczej prezentuje się z kolei AC, czyli polisa ubezpieczeniowa dodatkowa, jaka nie jest wymagana, ale która odnosi się do ubezpieczenia pojazdów chroniących od uszkodzeń oraz kradzieży a także zniszczeń wywołanych przez rozmaite zdarzenia losowe, nieszczęśliwe wypadki nie z naszej winy. AC czyli inaczej powszechnie znane Autocasco warto mieć chociażby na zapas, gdyby w razie czego coś się wydarzyło, co narazi nas na straty materialne.

kobieta dzwoni po pomoc

Oblicz składkę z naszym kalkulatorem Kalkulator