Oblicz składkę z naszym kalkulatorem Kalkulator

Kary za nieważne OC

26 czerwca 2023

Choć ubezpieczenie OC jest obowiązkowe, wcale nie brakuje kierowców, którzy nadal go nie opłacają. Podczas gdy jedni trwają w błędnym przekonaniu, że nie potrzeba OC, gdy nie jeździ się samochodem, inni świadomie unikając zakupu polisy wiedząc, że łamią prawo. Nieważne OC pociąga za sobą szereg konsekwencji, w tym również konsekwencje finansowe – często wyjątkowo dotkliwe.

Kary za brak OC w roku 2023


Kary za brak ubezpieczenia OC są podawane z wyprzedzeniem do wiadomości publicznej. Ich wysokość jest uzależniona przede wszystkim od tego, z jakim typem pojazdu mamy do czynienia. Nie bez znaczenia jest jednak i to, kiedy upłynął termin opłacenia składki. Jeśli nie minęły jeszcze trzy dni, kierowca samochodu osobowego zapłaci 1440 PLN kary, podczas gdy właściciel samochodu ciężarowego będzie musiał nie tylko wykupić polisę, ale i wydać z własnej kieszeni 2160 złotych. Kary za nieważną polisę OC od czterech do czternastu dni wynoszą 3600 i 5400 złotych. Najdotkliwiej odczują je jednak te osoby, które zwlekały z opłaceniem ubezpieczenia OC więcej niż dwa tygodnie. Właściciele samochodów osobowych muszą w takim wypadku zapłacić 7200 złotych, a kierowcy pojazdów ciężarowych – 10800 PLN.

Czy można uniknąć kary za nieważne OC?


Uniknięcie kary za nieważne OC nie jest wcale proste i udaje się wyłącznie w nielicznych przypadkach. Mają na to szansę przede wszystkim te osoby, które udowodnią Ubezpieczeniowemu Funduszowi Gwarancyjnemu, że oskarżenia pod ich adresem są bezpodstawne. Choć sytuacja taka zdarza się rzadko, bywa i tak, że pojazd jest ubezpieczony, a niejasności mają swoje źródło w nieprawidłowej informacji podanej przez towarzystwo ubezpieczeniowe.
Chcąc uniknąć kary za nieważne OC można też przedstawić dokumentację, która potwierdza, że we wskazanym okresie wcale nie trzeba było posiadać ważnej polisy. Dzieje się tak przede wszystkim wtedy, gdy doszło do kradzieży auta, cennym wsparciem mogą być więc dokumenty wystawione przez policjantów. W obu przypadkach należy się jednak spieszyć, bo na wytłumaczenie się przed UFG właściciel pojazdu ma zaledwie 30 dni liczone od daty odbioru wezwania do zapłaty.

Oblicz składkę z naszym kalkulatorem Kalkulator