Oblicz składkę z naszym kalkulatorem Kalkulator

Jaka jest różnica pomiędzy AC a OC?

1 października 2020

Inwestycja w dowolny rodzaj pojazdu mechanicznego używanego na użytek własny jest zawsze równoznaczna z poczynieniem obowiązkowych kosztów dodatkowych, o których częstokroć sporo osób nie wie, bądź nie ma świadomości na etapie zakupu danego typu sprzętu motoryzacyjnego. Do tych wydatków, z jakich niestety nie ma możliwości zrezygnowania, czy byśmy chcieli czy nie, bowiem stanowią koszty narzucone odgórnie, zaliczyć trzeba przede wszystkim obligatoryjnie obowiązujące ubezpieczenie OC. Mowa tu przede wszystkim o polisie komunikacyjnej jaką jest ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej. Jest to coś, co narzuca polskie prawo, a brak tego przy nawet zwyczajnej, rutynowej kontroli drogowej, może wiązać się dla kierowcy nieprzestrzegającego owego przepisu z bardzo wysokimi karami finansowymi.

Ogólnie rzecz biorąc jednakże, na rynku znajduje się na chwilę obecną mnóstwo wielorakich typów polis ubezpieczenia motoryzacyjnego, wśród których na szczególne wyróżnienie zasługuje przede wszystkim polisa zwana ubezpieczeniem OC oraz AC. Ta druga z wymienionych nie jest już obowiązkowa tak, jak ma to miejsce w przypadku omówionej po krótce we wstępie polisy OC, niemniej jednak patrząc na coraz to większa wraz z biegiem czasu świadomość kierowców poruszających się po polskich drogach, na uwagę zasługuje także i wariant AC. Czym się go określa i na czym on polega w praktycznym ujęciu? Podstawowe różnice pomiędzy OC a AC są takie, że w AC chroniony jesteś nawet, gdy do szkody doprowadzisz bezpośrednio Ty sam.

Oblicz składkę z naszym kalkulatorem Kalkulator