Oblicz składkę z naszym kalkulatorem Kalkulator

Czego można oczekiwać od ubezpieczyciela w razie wypadku?

27 września 2021

Nawet jeśli ktoś zna bardzo dobrze przepisy drogowe i się do nich stosuje, to niestety nie chroni go przed wypadkiem, bo może spowodować go inny uczestnik ruchu. Do kolizji może dojść w najmniej oczekiwanym momencie i to z różnych powodów. Bardzo ważne jest wobec tego to, co znajduje się w wykupionym ubezpieczenie OC. Każdy powinien zainteresować się przede wszystkim tym, kiedy i jak zgłaszać szkodę. Kolejna kwestią jest zakres odpowiedzialności towarzystwa ubezpieczeniowego i czego dokładnie może domagać się jego klient.

Wypadek a ubezpieczenie OC

Gdy dojdzie już do wypadku, to kluczowe jest aby wiedzieć, jak się zachować w takiej sytuacji, kiedy i jak zgłosić szkodę. Ubezpieczenie OC dotyczy samochodu, a nie poszkodowanego w wypadku. Na jej podstawie można zgłosić roszczenia do swojego towarzystwa ubezpieczeniowego dotyczące likwidacji szkody z polisy OC sprawcy zdarzenia. Warto wiedzieć, że zgłoszenia szkody nie trzeba dokonywać niezwłocznie po wypadku, bo ubezpieczony ma na to aż trzy lata od daty zdarzenia. Co więcej, termin ten może ulec wydłużeniu o kolejne kilka lat, co ma miejsce w przypadku zdarzenia będącego przestępstwem. W przypadku wykroczenia drogowego są to tylko trzy lata, natomiast jeśli kierowca zostanie skazany wyrokiem karnym, to roszczenia można składać do nawet dziesięciu lat.

W umowie podpisanej z towarzystwem ubezpieczeniowym można znaleźć informacje dotyczące terminów wydawania przez nich decyzji o przyznaniu/odmowie odszkodowania. Najczęściej ubezpieczony ma 30 dni na złożenie wniosku o ponowne rozpatrzenie sprawy/odwoływanie się od decyzji. Trzeba jednak wiedzieć, że terminy podane przez zakład ubezpieczeń są tylko instrukcyjne, dlatego nie trzeba martwić się negatywnymi skutkami po ich przekroczeniu. Oczywiście trzeba dobrze uzasadnić powstałe opóźnienie. Z kolei jeśli to towarzystwo ubezpieczeniowe spóźni się ze zlikwidowaniem szkody, na co ma 30 dni od daty jej zgłoszenia, to ubezpieczony może żądać od niego uiszczenia odsetek. Jeśli zakład ubezpieczeń nie zapłaci odsetek za opóźnienie, to można nawet domagać się zadośćuczynienia na drodze sądowej. Warto też mieć na uwadze to, że o zapłatę odszkodowania można pozwać do sądu zarówno ubezpieczyciela, jak i sprawcę zdarzenia.

Oblicz składkę z naszym kalkulatorem Kalkulator