Oblicz składkę z naszym kalkulatorem Kalkulator

Wypłata OC – jak otrzymać rekompensatę

12 grudnia 2018

Zgodnie z obowiązującymi przepisami, każdy zmotoryzowany zmuszony jest do tego, żeby posiadał aktualną, wykupioną na dany rok kalendarzowy polisę odpowiedzialności cywilnej, z tytułu której w razie ewentualnego wyrządzenia szkody i strat wypłacona zostanie rekompensata poszkodowanemu.

W zakresie OC należy stwierdzić jedną prostą kwestię, otrzymanie odszkodowania w przypadku kolizji wcale nie musi być trudne i w ogóle nie musi wiązać się z rozlicznymi formalnościami i trudną przeprawą względem towarzystw ubezpieczeniowych. Może to być szybkie i proste, a wszystko wtedy, kiedy posiadamy stosowną wiedzę z zakresu tego, co robić, ubiegając się o środki pieniężne. I tak, za podstawę uznaje się szybkie wypełnienie oświadczenia – jeszcze na miejscu zdarzenia, a później zgłoszenie sprawy do swojego towarzystwa oraz wypełnienie danych do wniosku. Z reguły to bardzo łatwe do ogarnięcia i w przeciągu paru tygodni szkoda jest załatwiona, a my nie ponosimy z tego tytułu żadnych obciążeń finansowych.

Oblicz składkę z naszym kalkulatorem Kalkulator