Oblicz składkę z naszym kalkulatorem Kalkulator

Wniosek o odszkodowanie po wypadku komunikacyjnym – elementy

Kiedy dochodzi do nieszczęśliwego zdarzenia drogowego, każdy zmotoryzowany ma prawo ubiegać się o wypłacenie mu należnego odszkodowania z tytułu posiadania aktualnego ubezpieczenia komunikacyjnego, jakim jest obowiązkowa polisa OC wykupowana w towarzystwach ubezpieczeniowych. Biorąc jednak pod uwagę fakt konieczności zawarcia umowy z ubezpieczycielem, dochodzenie swych praw oraz uregulowanie należności wiąże się jednoznacznie z przymusowym sformułowaniem wniosku o odszkodowanie. Co takiego typu dokument powinien w sobie zawierać?

Bez względu na to, gdzie zawarliśmy umowę z ubezpieczycielem, zawsze wniosek jest podstawą rozpoczęcia procedury ubiegania się o wypłatę środków pieniężnych. Generalnie, niezależnie od towarzystwa z jakim zdecydowaliśmy się współpracować, charakteryzowany dokument jest niemal identyczny. Pismo musi posiadać takie elementy jak między innymi dokładną relację zdarzenia. Istotne jest w tym przypadku opisanie wypadku w sposób szczegółowy, z detalami. Poszkodowany musi przedstawić okoliczności, w jakich doszło do wypadku a także zrelacjonować obiektywnie i skrupulatnie przebieg wypadku.

Jeżeli na skutek wypadku, po którym staramy się o wypłatę zobowiązania finansowego z tytułu OC, wylądowaliśmy w szpitalu oraz niezbędne było podjęcie specjalistycznego leczenia, trzeba zawrzeć we wniosku również i ten fakt, a co za tym idzie również szczegółowy i kompletny opis przebiegu tego leczenia. Nie bez znaczenia jest też nadmienienie o tym, w jaki sposób doszło do negatywnych zmian w życiu człowieka, który po wypadku doznał uszczerbku na zdrowiu. Trzeba jasno i czytelnie przybliżyć towarzystwu ubezpieczeniowemu, w jaki sposób zdarzenie wpłynęło na naszą kondycję zdrowotną. Na koniec natomiast wyróżnijmy wysokość kwoty, o jaką wnioskujemy.

Oblicz składkę z naszym kalkulatorem Kalkulator