Oblicz składkę z naszym kalkulatorem Kalkulator

Śmierć bliskiego a ubezpieczenie OC sprawcy wypadku

samochod (2)Jeżeli dojdzie do wypadku drogowego, mimo tego, iż jest to bardzo ciężkie przeżycie, trudne doświadczenie życiowe oraz przyczyna cierpień psychicznych krewnych ofiary, koniecznie powinno się ubiegać o zadośćuczynienie w związku z poniesionymi stratami. Bezwzględnie pomocne okaże się zwrócenie uwagi na dochodzenie swych spraw w związku z należnym nam odszkodowaniem pochodzącym od ubezpieczyciela OC sprawcy nieszczęścia. Za doznane krzywdy niezbędne jest bowiem otrzymanie rekompensaty.

O ile winny całego zajścia miał w momencie doprowadzenia do zdarzenia aktualną polisę OC, poszkodowany, który stracił w wypadku bliskiego może ubiegać się o wypłatę środków pieniężnych wprost od jego zakładu ubezpieczeń. Natomiast w sytuacji, kiedy to osoba powodująca wypadek uciekła z miejsca zdarzenia, ciężko jest ustalić tożsamość winnego i wówczas pokrzywdzeni muszą kierować swoje wnioski o wypłatę pieniędzy do Ubezpieczeniowego Funduszu Gwarancyjnego. Czym jest ta instytucja? To specjalnie powołana w tym celu placówka, która ma nadrzędny cel w postaci zabezpieczania interesów ludzi ponoszących szkody w rozmaitych zdarzeniach komunikacyjnych. Tyczy się to rekompensat zarówno w takich przypadkach, gdy to my sami jesteśmy pokrzywdzeni bezpośredni, jak także kiedy szkody i krzywdy ponieśli nasi najbliżsi.

Oblicz składkę z naszym kalkulatorem Kalkulator