Oblicz składkę z naszym kalkulatorem Kalkulator

OC od podszewki. Na co możemy liczyć?

Doskonale każdemu znany skrót OC odnosi się do pojęcia ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej. Jest to obligatoryjna i odgórnie narzucona polisa ubezpieczeniowa na jaką koniecznie musi się zdecydować każdy jeden zmotoryzowany stanowiący formalnego, zgodnego z prawem właściciela danego pojazdu mechanicznego. Na czym się opiera specyfika tego ubezpieczenia? O tym dowiesz się z dalszych fragmentów.
Polisa OC ma chronić wszystkich, którzy w ramach niefortunnych zdarzeń drogowych z ich udziałem zostali w mniejszym lub większym stopniu poszkodowani. Najczęściej w grę wchodzą drobne i ostatecznie niegroźne w skutkach kolizje, ale też i cięższe wypadki. Jeżeli kierowca, który został pokrzywdzony w związku z wyżej wspomnianymi zdarzeniami, czy też sam do nich bezpośrednio lub pośrednio doprowadził, nie ma aktualnego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej, niestety nie ma co liczyć na wyrozumiałość. W takich momentach konieczne jest liczenie na samego siebie, zwłaszcza w kwestiach natury finansowej i pokrywanie strat oraz usuwanie szkód na własną rękę. Podobnie ze sprawą ewentualnej rekompensaty za uczynione straty względem innych uczestniczących w kolizji czy wypadków członków ruchu drogowego. To statystyczny Kowalski bez ważnego OC musi wypłacić stosowne i zgodne z przepisami prawnymi w naszym kraju odszkodowanie.
Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej jest aktualne przez okres dwunastu miesięcy od momentu wykupienia polisy i musimy pamiętać o tym, że jest to związane z ustawą prawną mówiącą jasno, iż każdy zmotoryzowany ma obowiązek zakupu ubezpieczeni OC.
kobieta prowadzi samochód

Oblicz składkę z naszym kalkulatorem Kalkulator