Oblicz składkę z naszym kalkulatorem Kalkulator

OC – co to jest?

22 grudnia 2020

Teoretycznie rzecz ujmując, chyba każdy zmotoryzowany zdaje sobie sprawę z tego, czym jest polisa odpowiedzialności cywilnej, czyli powszechne ubezpieczenie zwane OC. Tego rodzaju polisa stanowi nic innego jak obowiązkowe świadczenie materialne, które musi wykupić praktycznie każdy zmotoryzowany, który w świetle prawa jest pełnoprawnym właścicielem danego pojazdu mechanicznego, bez znaczenia jakiego.

Każdy kojarzy skrót OC, ale nie każdy doskonale wie, na czym w zasadzie ten typ ubezpieczenia komunikacyjnego polega. Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej zaliczane jest do polis majątkowych. Opiera się ono zwłaszcza na tym, że zmotoryzowany mający aktualną polisę może być odpowiednio chroniony na wypadek gdyby z czyjejś winy doszło do uszkodzenia mechanicznego posiadanego przez niego pojazdu. Istotne jest w zasadzie tylko to, aby osoba ubezpieczona i my sami mogli wykazać ważną polisę OC. Niemniej jednak nie zapominajmy o tym fakcie, że OC chroni na bardzo szerokim polu – nie ma znaczenia, czy doszło do drobnej stłuczki, czy też do większego zdarzenia drogowego typu wypadek bądź kolizja. Warto nadmienić, że skrót OC opiera się przede wszystkim na odpowiedzialności cywilnej i takową właśnie odpowiedzialność proponuje na przykład polisa OC. Jeżeli nie mamy środków pieniężnych z własnego budżetu niezbędnych do pokrycia strat wynikających ze zdarzenia drogowego, nic nie wskóramy, ale kiedy mamy podpisaną ważną umowę o współpracy z danym towarzystwem ubezpieczeniowym, nic nie stoi na przeszkodzie, aby to dane towarzystwo zajęło się wypłaceniem pieniędzy w ramach stosownej rekompensaty z własnej puli finansowej.

oc co to jest?

Oblicz składkę z naszym kalkulatorem Kalkulator