Oblicz składkę z naszym kalkulatorem Kalkulator

Kiedy OC nie obowiązuje?

Zgodnie z obowiązującymi przepisami natury prawnej, dopuszczalne jest wprowadzanie i stosowanie przez towarzystwa ubezpieczeniowe rozlicznych form ograniczeń odpowiedzialności związanej z pokrywaniem szkód wyrządzonych przez zmotoryzowanych posiadających wykupione polisy OC.

Na tego rodzaju odmowną decyzję ze strony ubezpieczyciela trzeba przygotować się wówczas, gdy przykładowo pełne odszkodowanie wynikające z określonego wypadku czy zdarzenia drogowego miałoby być wyższe niż tak zwana suma gwarancyjna. Wtedy zazwyczaj stosuje się regułę podziału rekompensaty należnej poszkodowanemu. Tyle, ile może pokrywa ubezpieczyciel, zaś pozostałą sumę pieniężną musi wpłacić na konto pokrzywdzonego winny zdarzenia. Nie ma się jednak co obawiać, bowiem wyżej wspomniany przypadek to naprawdę skrajne sytuacje. W grę wchodzić musiałyby wyjątkowo wysokie kwoty takie jak milion euro – gdy chodzi o szkody majątkowe oraz 5 milionów euro- gdy mowa o szkodach osobowych.

W pewnych sytuacjach natomiast towarzystwo ubezpieczeniowe odmawia pokrycia kosztów szkód powstałych na skutek zawinienia zmotoryzowanego. Jest tak wówczas, gdy ustalone zostanie, że szkody powstały poprzez działanie umyślne, kiedy do zdarzenia doszło w momencie, gdy kierowca był nietrzeźwy – miał powyżej 0,2 promila alkoholu w organizmie, kiedy jechał bez prawa do prowadzenia pojazdu, kiedy posługiwał się pojazdem skradzionym oraz gdy zmotoryzowany był pod wpływem środków psychotropowych lub odurzających.

Oblicz składkę z naszym kalkulatorem Kalkulator